ČESKÉ TRADIČNÍ UZENÁŘSKÉ VÝROBKY,
ČERSTVÉ HOVĚZÍ A VEPŘOVÉ MASO

VŠE V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ VÝHRADNĚ Z ČESKÝCH CHOVŮ

Maso a uzeniny Český dvůr

Centrální kontakt: +420 569 420 797

Velkoobchod (pro hotely, restaurace, jídelny): +420 725 832 712

Výroba uzenin (objednávky): +420 727 834 587

Firemní prodejna Český Dvůr: +420 725 937 488

Firemní prodejna Havlíčkův Brod: +420 725 590 785

Firemní prodejna Herálec: +420 725 590 820

Firemní prodejna Svratka: +420 731 709 857

Firemní prodejna Hlinsko: +420 725 590 804

Firemní prodejna Žďár nad Sázavou: +420 566 629 211

Z Českého Dvora

Jsme tradiční český potravinářský výrobce. Zpracováváme pouze maso z českých chovů, vepřové maso z chovů vlastních. Kvalita a tradice je pro nás základ. Naše produkty vytváříme zásadně podle tradičních receptur a v takové kvalitě, aby mohly být řazeny mezi produkty prémiové.

Čerstvé maso a uzeniny z našich společností Potraviny Vysočina s.r.o. - Jatky Český Dvůr a VVM Závidkovice jsou označovány značkou kvality Z Českého Dvora.

Společná značka kvality - obrázek

Vlastní prodejny - 3x garance

Díky vlastním prodejnám se nám podařilo v naší režii zvládnout cestu od chovu a prvovýroby až ke spotřebiteli. Proto můžeme našim zákazníkům poskytnout základní garance kvalitních českých potravin:

  • 1/ garanci původu zvířete v ČR
  • 2/ garanci kvality výroby
  • 3/ garanci čerstvosti
Jak fungují pojizdné prodejny - diagram

Potraviny Vysočina

Potraviny Vysočina - logo Jatky Český Dvůr - logo

Společnost POTRAVINY VYSOČINA s.r.o. se svou více než dvacetiletou historií patří mezi tradiční ryze české potravinářské společnosti. Její lokace v srdci Vysočiny, která se odráží i v samotném názvu společnosti, je východiskem i závazkem k výrobě kvalitních produktů výhradně z českých a moravských chovů.

V roce 2004 byl spuštěn provoz jatek a bourárny v kompletně rekonstruovaném objektu v obci Český Dvůr nedaleko Havlíčkova Brodu. Tento výrobní provoz splňuje náročné podmínky EU a je certifikován na systém HACCP. Roční objem výroby je cca 4000 tun vepřového masa a cca 1200 tun masa hovězího. Společnost má 35 zaměstnanců.

Svoz živých zvířat je zajišťován vlastními dopravními prostředky schválenými státní veterinární správou. Naši řidiči procházejí pravidelnými školeními pro zajištění správného způsobu přepravy a welfare zvířat. Distribuce masa je zajištěna vlastním vozovým parkem. Vozy jsou vybaveny chlazením a monitorovacím zařízením pro zajištění zachování teplotního řetězce během přepravy. Zboží je přepravováno jak ve visu, tak i v přepravkách.

Filozofií společnosti je především maximální zaměření na odběratele. Samozřejmostí je pro nás využití nejmodernějších technologií při zpracování skotu i prasat a environmentální přístup.

VVM Závidkovice

VVM Závidkovice - logo

VVM Závidkovice s.r.o. je sesterskou společností Potraviny Vysočina s.r.o. Provozuje odchovny a výkrmny prasat. Byla založena na základě sílící poptávky po kvalitním mase z českých chovů.

VVM Závidkovice - logo

VVM Závidkovice s.r.o. je základním dodavatelem prasat pro Potraviny Vysočina s.r.o. Poskytuje nejen stálou kvalitní surovinovou základnu, ale také jí umožňují jasnou dohledatelnost původu masa již od selete včetně skladby veškerého krmiva!

VVM Závidkovice s.r.o. také realizují kromě prodeje selat a jatečných prasat i kejdové hospodářství, a to pomocí Claas Xerion Saddle Track 3800 a přívozních cisteren.

Projekty programu rozvoje

Projekt Společnosti POTRAVINY Vysočina s.r.o.

Realizace: 2016 - 2018

Název projektu: Modernizace provozu masné výroby

Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Je spolufinancován Evropskou unií

Evropská unie - vlajka Program rozvoje venkova - logo

Společnost žadatele prochází výrazným rozvojem, kdy dochází k navýšení produkce bouraného masa a masných výrobků. V souladu s tímto rozvojem je zapotřebí zmodernizovat stávající technologie podniku.

Předmětem projektu je pořízení multifunkčního řezacího centra, multifunkční linky na porážku a čištění masa, chladícího boxu do prodejny, výpočetní techniky potřebné k evidenci a dohledatelnosti surovin a produktů, pěnového čistícího zařízení.

1. Multifunkční řezací centrum - zařízení na řezání a krájení polotovarů a masných výrobků společnost v současné době nevlastní a jeho pořízení umožní vyrábět nové a kvalitnější produkty, výrobky.

2. Multifunkční linka na porážku a čištění masa - v současné době je k porážce a čištění masa využívána zastaralá, energeticky náročná, poruchová technologie s vysokými nároky na údržbu a obsluhu a nízkou výkoností, produktivitou. Modernizací a rozšířením stávající technologie bude dosaženo vyšší efektivity a kvality zpracovávaných surovin a dojde ke snížení potřebných provozních vstupů.

3. Chladící box do prodejny - pořízením víceúčelového chladícího boxu do prodejny žadatele povede k lepší nabídce vyráběných produktů a k očekávanému zvýšení prodeje výrobků konečnému spotřebiteli. Ve stávající prodejně využívané vystavovací a prodejní zařízení je zastaralé a energeticky málo účinné. To je nešetrné k prodávaným produktům i k efektivnímu využívání elektrické energie. Jedná se o modernizaci stávající prodejny.

4. Výpočetní technika potřebná k evidenci a dohledatelnosti surovin a produktů - současná výpočetní technika svou nízkou kapacitou a zastaralostí neumožňuje propojení skladového hospodářství celého podniku. Výpočetní a informační systémy neodpovídají potřebám žadatele, kdy není možnost dostatečně propojit stávající informační systémy. Z tohoto důvodu není možné z více míst zároveň kontrolovat a využívat skladové hospodářství celého podniku. Realizace projektu by tak přispěla ke zvýšení kvality výrobků, k nižším provozním vstupům a k zlepšení monitorování a dohledatelnosti surovin a výrobků a jejich kvality. V rámci projektu bude pořízeno serverové řešení pro propojení a zprávu stávajících datových systémů včetně aktivních propojovacích prvků.

5. Pěnové čistícího zařízení - v současnosti žadatel využívá již staré a poruchové čistící zařízení kde může dojít k nesprávnému namíchání koncentrátu a to by mělo za následek znehodnocení vyráběných produktů a surovin.

Projekt je tak plně v souladu s cílem operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Projekt Společnosti POTRAVINY Vysočina s.r.o.

Realizace: 2018 - 2020

Název projektu: Rozvoj potravinářského podniku

Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Je spolufinancován Evropskou unií

Společnost POTRAVINY VYSOČINA s.r.o. je tradičním českým potravinářským výrobcem, který zpracovává maso z českých chovů. Společnost žadatele se tak zaměřuje na zpracování masa dle tradičních receptur v prémiové kvalitě. Součástí provozu je vlastní prodejna, kde je část vyrobených produktů nabízena konečnému spotřebiteli. Společnost je držitelem certifikátů kvality HACCP.

Předmětem projektu je pořízení mrazícího boxu, paletizačního vozíku s vážícím systémem, nákladní automobily s chladící vestavbou.

Společnost provozuje v prostorách jatek vlastní prodejnu masa a masných produktů vyráběných žadatelem. V první etapě byl do prostor prodejny instalován nový prodejní multifunkční pult. V druhé etapě bude investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů pokračovat zakoupením mrazící skříně do prostor prodejny. Tak bude umožněno nabízet produkty společnosti i v zamrazeném stavu a nabídnout tak zákazníkům v podstatě nový produkt.

Pořízením paletizačního vozíku s vážícím systémem v nerezovém provedení budou splněny náročné hygienické požadavky v prostorách jatek. Zařízení pro přepravu palet bude díky nerezovému provedení snadnější na údržbu a čištění. Vážící systém umožní přesnou evidenci přepravovaných produktů. Společnost v současnosti vlastní pouze "obyčejný" ocelový "paleťák" bez vážícího systému.

Nákladní automobily s chladící nadstavbou a chladící jednotkou, pomůžou žadateli uspokojit stále narůstající poptávku zákazníků po odpovídající přepravě. U stávajících zastaralých nákladních automobilů s chladící vestavbou a chladící jednotkou dochází k situacím, kdy chladící zařízení nepracuje optimálně, což může mít negativní vliv na kvalitu dodávaných produktů klientům. Nově pořízený automobil umožní efektivní expedici výrobků k odběratelům. Společnost tak bude schopná dodávat čerstvé produkty v požadované kvalitě na trh, uchovávané při přepravě při stabilní teplotě. V rámci zajištění kvalitní přepravy vyráběných produktů je obměna vozového parku nezbytná.

Projekt je tak plně v souladu s cílem operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.