Maso a uzeniny Český dvůr

Převoz a aplikace kejdy/digestátu

VVM Závidkovice - logo

Mezi naše činnosti spadá služba převozu a aplikace kejdy popř. digestátu z bioplynových stanic. Službu zajišťujeme prostřednictvím vlastního aplikátoru Claas Xerion Saddle Track 3800 a přívozních cisteren, které převážejí kejdu z místa produkce na místo, kde je technologií aplikována, buď pomocí hadicového aplikátoru povrchově, anebo diskovým, či radličkovým podmítačem přímo do půdy.

Fotografie - aplikace kejdy Fotografie - aplikace kejdy Fotografie - aplikace kejdy Fotografie - aplikace kejdy

Chov prasat a selat

VVM Závidkovice - logo

V našich odchovnách a výkrmnách starostlivě ošetřujeme zvířata určená k dalšímu zpracování, jak v našem provozu, tak i v dalších zpracovatelských závodech. Díky náležité péči, kvalitní genetice TOPIGS a certifikovaným krmivům dosahujeme skvělých výsledků v reprodukci, zdravotním stavu chovaných prasat a jejich zmasilosti.

Prodej selat

VVM Závidkovice - logo

Společnostem i jednotlivcům zabývajícím se výkrmem prasat, bez možnosti vlastního odchovu selat, nabízíme k prodeji selata z našich předvýkrmů.

Prodej jatečních prasat

VVM Závidkovice - logo

Nabízíme prodej jatečných prasat z našich odchoven dalším zpracovatelům. Po dohodě zajišťujeme i přepravu na místo určení.

Porážka vlastního dobytka

Potraviny Vysočina - logo

Pro chovatele dobytka a prasat poskytujeme službu porážek jatečných zvířat ve mzdě, bourání a přípravu masa dle požadavků dodavatele.

Doprava dobytka

Potraviny Vysočina - logo

Zajišťujeme svoz živých zvířat vlastními dopravními prostředky schválenými státní veterinární správou. Naši řidiči procházejí pravidelnými školeními pro zajištění správného způsobu přepravy a welfare zvířat.